Εγγύηση Προϊόντων

Όροι Εγγύησης

Το κατάστημα μας παρέχει την προβλεπόμενη εγγύηση των κατασκευαστών για τα προϊόντα που διαθέτει προς πώληση.

Η εγγύηση δεν καλύπτει φυσιολογική φθορά ή βλάβη που προκύπτει από:

  • ατύχημα
  • κακή χρήση
  • μη κανονική χρήση
  • παραμέληση

Μεταφορά

Κάθε φορέας ή μεταφορέας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη ζημιά στις αποσκευές σας. Παρακαλούμε να ελέγχετε πάντα τις αποσκευές σας για τις ζημιές και να υποβάλετε έκθεση στο φορέα πριν αναχωρήσετε από το τερματικό.

Επισκευές

Για τις παραπάνω αιτίες μπορείτε να φέρετε το προϊόν σας σε εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών για να εκτιμηθεί το κόστος επισκευής.